Bắc Giang – Chuyển đổi số: Ứng dụng công nghệ số trong doanh nghiệp

download

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia, là chương trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây là sự tiếp nối, cụ thể hoá NQ 52 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4. Tỉnh uỷ các tỉnh sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, và sau đó, UBND ra chiến lược về chuyển đổi số. Bộ TT&TT cam kết hỗ trợ để các tỉnh ban hành được trong năm nay, năm 2020. Bắc Giang – Chuyển đổi số: Ứng dụng công nghệ số trong doanh nghiệp. Xem chi tiết tại đây!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *