Điện thoại: 0968.558.110Thực phẩm sạch Ecofood

Cà chua F1 Lina with nose 10

0 Đánh giá / Thêm đánh giá
Quả tròn, nhọn đầu, màu đỏ đậm, ko vai xanh, 120-130 gr. Vị ngon, tính hàng hóa, tính vận chuyển tốt, chịu khô, chịu nóng.

0 Đ

Số lượng: 

Quả tròn, nhọn đầu, màu đỏ đậm, ko vai xanh, 120-130 gr. Vị ngon, tính hàng hóa, tính vận chuyển tốt, chịu khô, chịu nóng.

Ca chua 4

Bình luận
Viết bình luận cho sản phẩm này!
Tên
E-mail
Vui lòng viết bình luận
Đánh giá sản phẩm
Copyright www.webdesigner-profi.de

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mạng xã hội

circle, color, facebook icon Facebook

circle, color, youtube icon Youtube

circle, color, google icon Google +